OVODONACIÓ:
FIV amb òvuls de donant

Primera visita gratuïta 
Un pas més aprop de la maternitat 

QUÈ ÉS L’OVODONACIÓ: FIV amb òvuls de donants?

L’ovodonació és el procés de Fecundació In Vitro que consisteix en unir els òvuls d’una donant i els espermatozoides de la parella receptora, en cas de tenir-la, existint l’opció d’utilitzar un banc de semen en cas contrari.

Així doncs, la dona serà capaç de gestar un embrió per ella mateixa i tenir un nadó, que d’altra forma no podria. Com en  la resta de modalitats de FIV, pot estar acompanyada d’altres tècniques de laboratori que l’enriqueixen com poden ser: MACS, FERTILE, congelació embrionària, diagnòstic preimplantacional etc.

El marc legal actual en aquest país, legisla la donació d’òvuls com un acte de solidaritat, anònim, altruista i voluntari en el qual una dona jove, la donant, dona òvuls a una dona o parella receptora, perquè aquesta pugui tenir l’oportunitat d’engendrar el seu propi fill i gaudir de la maternitat.

 • Busquem la donant que millor s’adapta a tu, de manera especial i personalitzada.
 • Tots els òvuls de la teva donant són exclusivament per tu, no els repartim.
 • Fem un estudi de compatibilitat genètica complet amb malalties recessives.

A QUI VA DIRIGIDA L’OVODONACIÓ

 • Fallada ovàrica prematura: la menstruació no s’arriba a produir a la pubertat (disgenèsia gonadal, Síndome de Turner, Síndrome de Savage, Síndrome de Swyer)
 • Fallada ovàrica prematura (F.O.P.): absència de funció ovàrica abans dels 40 anys.
 • Menopausa
 • Reserva ovàrica límit
 • Edat materna avançada
 • Malalties hereditàries femenines transmissibles a la descendència que no puguin ser detectades per tècniques de Diagnòstic Genètic Preimplantacional
 • Fallades repetides de FIV amb òvuls propis
 • Endometriosis severes
 • Avortaments de repetició
 • Tractaments previs de quimioteràpia o radioteràpia
 • Factors ambientals (tabaquisme, alcoholisme, anorèxia, etc)

LA SELECCIÓ MÉS COMPLETA I ESTRICTE DE LA DONANT

Després de rebre informació detallada i completa del procediment, les donants, de forma lliure , voluntària i anònima, es sotmeten a un estricte i rigorós protocol d’estudi per garantir, segons els coneixements de la ciència i de les tècniques existents en el moment de la seva realització, que no pateixen malalties psicològiques, genètiques o infeccioses transmissibles a la descendència.

Icones_ovodonacio_Mesa de trabajo 1

MARC LEGAL

La selecció de la donant és un procediment molt seriós i perfectament regulat. La legislació expressa que les donants han de ser majors de 18 anys, així com tenir un bon estat de salut psicofísica i plena capacitat d’obrar.

Icones_ovodonacio-02

EVALUACIÓ PSICOLÒGICA COMPLETA

Previ a la primera visita totes les candidates a ser donants són evaluades exhaustivament per la nostra unitat de psicologia seguint els protocols corresponents.

Icones_ovodonacio-03

HISTORIAL MÈDIC

Durant la primera visita el nostre equip mèdic realitza un anàlisi de les característiques físiques: raça, talla i pes (IMC), color dels ulls, color i textura del cabell, color de pell. Comprovació de l’historial personal i familiar sense malalties genètiques o infeccioses transmissibles a la descendència.

Icones_ovodonacio-04

EXÀMEN GINECOLÒGIC

Es realitza un exàmen ginecològic complet, es comprova la normalitat de l’aparell reproductor (examen físic, ecogràfic, cultius vaginals) i  l’adequada resposta al tractament d’estimulació ovàrica (potencial fèrtil).

Icones_ovodonacio-05

PROVES MÈDIQUES

Posteriorment es realitzen proves per conèixer el grup sanguini i factor Rh i un anàlisi sanguíni complet: negatividad per VIH, Hepatitis B, Hepatitis C i Sífilis, hemograma, coagulació i bioquímica.

Icones_ovodonacio-06

EXÀMEN GENÈTIC

Estudi genètic amb cariotip i estudi de portadors de malalties recessives amb possibilitat de matching genètic ampliat.

LES FASES DEL PROCÉS DE L’OVODONACIÓ

LES FASES DEL PROCÉS DE L’OVODONACIÓ

ovodonació embriogyn metode
L’Unitat de Diagnòstic Prenatal i Ecografies 3D i 4D d’Embriogyn

PRIMERA CONSULTA

Com en tots els tractaments que tenen lloc a Embriogyn, el primer pas és realitzar una primera visita. En aquesta visita amb un dels nostres ginecòlegs especialistes en fertilitat es realitzarà un exhaustiu estudi dels antecedents mèdics i reproductius. És per això, que és important portar, en cas de tenir-la, tota la informació relacionada amb l’historial reproductiu previ a la consulta. A més d’un estudi ginecològic complet s’indicarà un estudi del semen, en cas que aquest sigui de la parella, per tal de fer el diagnòstic el més detallat i personalitzat possible.

ESTIMULACIÓ DE LA PACIENT

La dona receptora  ha de fer un tractament per preparar l’endometri previ a la transferència embrionària. La donant i la receptora es preparen de manera paral·lela en els casos que la ovodonació es realitza en fresc. Si s’utilitzen òvuls congelats, la receptora pot decidir quan començar el procés. La preparació de la receptora consisteix en medicar-se durant 10 dies per preparar l’endometri i així augmentar les possibilitats d’implantació. La correcta evolució d’aquesta estimulació vindrà marcada per controls ecogràfics i sanguinis.

ovodonacio-fase2-embriogyn

LABORATORI DE FECUNDACIÓ IN VITRO

Identificació i recol·lecció dels òvuls

Els líquids fol·liculars obtinguts en la punció es porten al Laboratori de Fecundació In Vitro on es localitzen i recol·lecten tots els òvuls alhora que el ginecòleg està realitzant l’extracció dels òvuls. Aquests es col·loquen en plaques amb un medi de cultiu adequat, degudament identificades i numerades dins de l’incubador. Aquest és un dels punts d’entrada del control de traçabilitat dels òvuls que és controlat pel sistema de seguretat Witness. Els incubadors els mantenen en un ambient adequat en quant a temperatura, humitat, proporció i puresa de gasos.

Preparació del semen

Al Laboratori d’Andrologia es processarà la mostra espermàtica amb la Tècnica de Capacitació Espermàtica més adequada, en funció de la qualitat,  la qual ens permet seleccionar i aïllar els espermatozoides amb millor mobilitat, morfologia i/o menor índex de fragmentació de l’ADN. Aquest és l’altre punt d’entrada del control de traçabilitat dels espermatozoides  que és controlat pel sistema Witness.

Tècnica de Fecundació

El següent pas és facilitar la fecundació dels òvuls i el espermatozoides. Principalment existeixen dos mètodes per facilitar la fecundació:

La Fecundació Convencional: és el procediment pel qual es posen en un mateix mitjà els òvuls que encara estan dins del cúmulus (grup de cèl·lules que emboliquen l’òvul) amb els espermatozoides, prèviament tractats amb la intenció que realitzin la fecundació de forma espontània. Per realitzar aquesta tècnica es necessita una concentració mínima d’espermatozoides amb bona mobilitat de 100.000 espermatozoides per mil·lilitre i per òvul.

La ICSI (Intra Citoplasmatic Sperm Injection): consisteix a introduir directament un espermatozoide dins d’un òvul madur mitjançant micromanipulació. Els equips d’Embriogyn, conjuntament amb la alta formació i experiència de les nostres embriòlogues, permeten aconseguir unes taxes de fecundació que ronden el 75% en la majoria dels casos.  Gràcies a aquesta tècnica, només és necessari un espermatozoide mòbil per cada òvul madur, per tant, aquesta tècnica es pot aplicar en mostres espermàtiques de molt baixa qualitat.

Cultiu embrionari, l’EMBRYOSCOPE 

L’Embryoscope és un sistema de cultiu time-lapse que ens aporta imatges continues dels embrions. Des de l’any 2011, Embriogyn es suma a la revolució de la medicina de la reproducció amb l’aplicació d’aquesta tecnologia a tots els pacients del centre, fet que ens ha permès millorar les taxes de gestació al voltant d’un 15-20% .

Els òvuls fecundats, ara ja embrions, es mantenen en cultiu a l’incubador Embryoscope entre 3 i 6 dies abans de col·locar-los de nou en l’úter matern. Aquest cultiu embrionari, permet el desenvolupament in vitro dels embrions i ens permet valorar contínuament l’evolució de cadascun d’ells i disposar de la informació necessària per triar els millors per ser transferits a l’úter matern.  Aquesta informació que ens aporta l’Embryoscope és compartida amb els nostres pacients permetent que cada un pugui veure els seus propis embrions, aportant així confiança i transparència a tot el procés que s’està realitzant en el laboratori de Fecundació in vitro, a més d’un grau més alt de coneixement i enteniment de l’evolució dels embrions.

TRANSFERÈNCIA EMBRIONÀRIA

El moment idoni de retornar els embrions a l’úter matern es decideix en cada cas particular. Depenent de molts  factors com són les característiques dels embrions, els antecedents mèdics i reproductius de la parella, l’embriòleg aconsella el moment més adequat de la transferència (normalment en el tercer o cinquè dia de desenvolupament embrionari).

La transferència és un procediment senzill i indolor, que normalment no requereix anestèsia. Amb l’ajuda d’un catèter molt fi es dipositen els embrions en el fons de l’úter. Aquest procés es controla per ecografia abdominal.

Actualment es transfereixen entre 1 o 2 embrions, en consens amb la parella i el consell mèdic que valora els antecedents individuals de cada cas amb la finalitat d’obtenir la major probabilitat de gestació minimitzant alhora el risc d’embaràs múltiple.

En alguna ocasió es pot desaconsellar la transferència dels embrions en fresc per diversos motius per la qual cosa es congelen tots els embrions obtinguts en aquell tractament per transferir-los més endavant en un procés de criotransferència.

VITRIFICACIÓ DELS EMBRIONS RESTANTS

Una vegada realitzada la transferència dels embrions seleccionats, es realitza la congelació dels embrions restants de bona qualitat, per poder així preservar el seu potencial per a ser transferits més endavant.

La tècnica utilitzada per a la congelació dels embrions és la vitrificació que en dona unes taxes de supervivència molt altes i unes probabilitats d’embaràs iguals que els embrions en fresc.

La congelació d’embrions esdevé això un molt bon sistema de preservació de fertilitat, encara que s’ha de ser molt estricte a congelar només aquells embrions que realment tinguin potencial fèrtil per donar expectatives reals als progenitors que més endavant vulguin fer ús dels seus embrions congelats.

TEST DE GESTACIÓ I ECOGRAFIA

Una vegada finalitzada la tècnica, descansaràs uns minuts, et donarem les instruccions a seguir i marcarem una data per fer la prova d’embaràs amb la primera orina del matí aproximadament 14 dies després de l’extracció dels òvuls. Durant aquest període, recomanem fer vida completament normal, mantenint les rutines habituals i evitant només els esforços d’alta intensitat.  Et donarem també unes pautes per reduir l’estrès de l’espera i transformar-lo en actitud positiva i empoderadora per viure-ho de la forma més natural possible.

A les tres setmanes del resultat positiu es realitzarà una ecografia per comprovar la viabilitat de la gestació. Aquesta ecografia es realitza a la setmana 6-7 d’embaràs, on es pot veure el sac gestacional i la vesícula vitel·lina de l’embrió ja amb batec cardíac. A partir d’aquí aquesta gestació és com qualsevol altra i requereix el seguiment i controls normals d’un embaràs i junts podrem celebrar l’èxit!

TAXES D’ÈXIT

Embaràs per ovodonació: òvuls de donants

Ovodonació

Taxa d’embaràs acumulada per cicle.

La taxa d’embaràs acumulada per cicle correspon a la probabilitat d’aconseguir un embaràs en un sol cicle o intent tenint en compte la transferència a l’úter matern de tots els embrions generats en aquell cicle ja sigui en fresc o congelats.

QUE INCLOU EL TRACTAMENT?

 • Analítiques d’hormones durant el cicle
 • Visites mèdiques i controls de l’estimulació hormonal necessaris
 • Estudi clínic y selecció de la donant per part de l’equipo especialitzat
 • Punció fol·licular de la donant
 • Processos en el laboratori de FIV
 • Processos en el laboratori d’andrologia
 • ICSI (Microinjecció espermática)/FIV
 • Cultiu embrionari amb tecnologia Embryoscope
 • Transferència embrionària
 • Prova d’embaràs B-HCG
 • Ecografia de comprobació de la gestació

 • Sistema Witness de seguretat i traçabilitat de mostres biològiques

PREU EN FRESC: 6975€

PREU EN VITRIFICAT: 5755€

DEMANAR CITA

És ben senzill. Només ha de posar-se en contacte amb Embriogyn i sol•licitar cita amb els nostres especialistes en l’horari que més s’adequi. En el cas que no pogueu venir en persona a la clínica també es podran concertar visites via Skype.

  Franja horária en la que et podem trucar*

  Quin tractament t’interessa?

  *Camps obligatoris