FECUNDACIÓ
IN VITRO

Primera visita gratuïta 
Un pas més aprop de la maternitat 

FECUNDACIÓ
IN VITRO

Fecundacio In vitro, Embriogyn, Tractaments fertilitat

QUÈ ÉS LA FECUNDACIÓ IN VITRO?

La Fecundació In Vitro, en essència, consisteix en posar en contacte els òvuls i els espermatozoides en el laboratori per aconseguir la formació d’embrions els quals seran transferits (1-2) a l’úter de la dona perquè s’hi implanti. El temps en que els embrions es mantenen al laboratori depèn de la quantitat i qualitat d’aquests. Alhora la Fecundació In Vitro tindrà diferents variables segons l’origen dels òvuls i els espermatozoides ja que aquests poden ser propis o de donant. La fecundació in vitro a més a més, pot estar acompanyada d’altres tècniques al Laboratori que l’enriqueixen com poden ser: MACS, FERTILE, congelació embrionària, diagnòstic preimplantacional etc.

A QUI VA DIRIGIDA LA FECUNDACIÓ IN VITRO

 • Fallada d’altres tècniques, com varies Inseminacions Artificials (IA) fallides.
 • Factor masculí moderat i sever (quan el Test REM, recupera un nombre inferior a 5 milions d’espermatozoides de bona mobilitat)
 • Edat materna avançada (>38-40 anys)
 • Factor tubàric (quan les trompes de Fal·lopi estiguin obstruïdes parcial o totalment)
 • Endometriosis avançada  de grau III i IV.
 • Disfunció ovàrica.
 • Infertilitat (avortaments de repetició)
 • Esterilitat d’origen desconegut
 • Esterilitat de llarga evolució
 • Malalties genètiques hereditàries
 • Risc de transmissió de malalties infeccioses a la descendència.

LES FASES DEL PROCÉS DE LA FECUNDACIÓ IN VITRO

Fecundacio In vitro, Embriogyn, Tractaments fertilitat

LES FASES DEL PROCÉS DE LA FECUNDACIÓ IN VITRO

Fecundacio In vitro, Embriogyn, Tractaments fertilitat
L’Unitat de Diagnòstic Prenatal i Ecografies 3D i 4D d’Embriogyn

PRIMERA CONSULTA

Com en tots els tractaments que tenen lloc a Embriogyn, el primer pas és realitzar una primera visita per poder indicar un bon estudi del cas. En aquesta visita es realitzarà un estudi exhaustiu dels antecedents mèdics i reproductius amb un dels nostres ginecòlegs especialistes en fertilitat. És per això, que és important portar, en cas de tenir-la, tota la informació relacionada amb l’historial reproductiu previ a la consulta. A més d’un estudi ginecològic complet s’indicarà un estudi del semen, en cas que aquest sigui de la parella, per tal de fer el diagnòstic el més detallat i personalitzat possible.

ESTIMULACIÓ OVÀRICA

Un dels motius pels quals s’augmenta la probabilitat de gestació mitjançant la Fecundació In Vitro és per disposar de més òvuls en un mateix cicle, ja que s’optimitza el procés tot generant més embrions que podem seleccionar millor per a transferir a l’úter matern i donar lloc a un nadó sa a casa amb més èxit.

Per poder disposar de més d’un òvul, que és el que seria habitual en un cicle menstrual natural, es procedeix a l’administració d’hormones que actuen sobre l’ovari. Les dosis utilitzades han d’individualitzar-se en funció de diversos paràmetres, com per exemple l’índex de massa corporal (IMC), edat de la dona, determinacions hormonals de primera fase, morfologia dels ovaris (nombre de fol·licles preantrals), resposta a l’estimulació en cicles previs si n’hi ha hagut i l’experiència dels nostres professionals.

El control acurat de l’estimulació ovàrica requereix de diversos controls ecogràfics (4 o 5) per monitoritzar bé la resposta que s’aconsegueix en cada cas. El procés d’estimulació sol durar entre 8 i 12 dies. En comprovar que els nivells hormonals i el nombre i grandària dels fol·licles és el desitjat, s’administra una última medicació per desencadenar la maduració dels òvuls mitjançant una hormona anomenada hormona coriònica humana (HCG).

Inseminació artificial Embriogyn fase 2
fecundacio-invitro-embriogyn-fase3

EXTRACCIÓ DELS ÒVULS

L’extracció dels òvuls o punció fol·licular, s’efectua en el quiròfan de cirurgia menor ambulatòria del propi Centre, sota sedació, mitjançant control ecogràfic via transvaginal, unes 36 hores després de l’administració de la HCG. L’extracció dels òvuls es realitza mitjançant la punció dels fol·licles madurs i consegüent aspiració del líquid fol·licular on s’hauria de trobar l’òvul. El responsable d’aquest procés és el mateix ginecòleg especialista en fertilitat que és qui procedeix a l’execució de la tècnica.

La durada mitjana d’aquesta intervenció és d’uns 15-20 minuts i es realitza amb anestèsia (sedació profunda) per evitar molèsties a la pacient i controlada per un dels anestesistes del Centre qui vetllarà en tot moment del control de la pacient.

La recuperació de la dona és ràpida, ja que transcorregudes 1 o 2 hores, es cursa l’alta mèdica domiciliària.

Al mateix moment en que s’està realitzant la intervenció al quiròfan l’equip de biòlogues està buscant els òvuls extrets per a poder-los guardar en incubadors i continuar el procés de fecundació in vitro amb ell. És per això, que en el moment que la pacient desperta ja pot saber el nombre d’òvuls que s’ha aconseguit.

LABORATORI DE FECUNDACIÓ IN VITRO

Identificació i recol·lecció dels òvuls

Els líquids fol·liculars obtinguts en la punció es porten al Laboratori de Fecundació in vitro on es localitzen i recol·lecten tots els òvuls alhora que el ginecòleg està realitzant l’extracció dels òvuls. Aquests es col·loquen en plaques amb un medi de cultiu adequat degudament identificades i numerades dins de l’incubador. Aquest és un dels punts d’entrada del control de traçabilitat dels òvuls que és controlat pel sistema de seguretat Witness. Els incubadors els mantenen en un ambient adequat en quant a temperatura, humitat, proporció i puresa de gasos.

Preparació del semen

Al Laboratori d’Andrologia es processarà la mostra espermàtica amb la Tècnica de Capacitació Espermàtica més adequada en funció de la qualitat  la qual ens permet seleccionar i aïllar els espermatozoides amb millor mobilitat, morfologia i/o menor índex de fragmentació de l’ADN. Aquest és l’altre punts d’entrada del control de traçabilitat dels espermatozoides  que és controlat pel sistema Witness.

Tècnica de Fecundació

El següent pas és facilitar la fecundació dels òvuls i el espermatozoides. Principalment existeixen dos mètodes per facilitar la fecundació:

La Fecundació Convencional: és el procediment pel qual es posen en un mateix mitjà els òvuls que encara estan dins del cúmulus (grup de cèl·lules que emboliquen l’òvul) amb els espermatozoides prèviament tractats amb la intenció que realitzin la fecundació de forma espontània. Per realitzar aquesta tècnica es necessita una concentració mínima d’espermatozoides amb bona mobilitat de 100.000 espermatozoides per mil·lilitre i per òvul.

La ICSI (Intra Citoplasmatic Sperm Injection): consisteix a introduir directament un espermatozoide dins d’un òvul madur mitjançant micromanipulació. Els equips d’Embriogyn conjuntament amb la alta formació i experiència de les nostres embriòlogues permeten aconseguir unes taxes de fecundació que ronden el 75% en la majoria dels casos.  Gràcies a aquesta tècnica, només és necessari un espermatozoide mòbil per cada òvul madur, per tant, aquesta tècnica es pot aplicar en mostres espermàtiques de molt baixa qualitat. (biopsia testicular)

Valoració de la fecundació

 La validació que la fecundació s’ha produït correctament es realitza transcorregudes 16-20 h post ICSI o Fecundació Convencional. Perquè existeixi fecundació, és condició sine qua non, que l’embrió presenti unes estructures pròpies que son dos pronuclis, un que procedeix de l’òvul i l’altre de l’espermatozoide. Qualsevol variable o la no presència d’aquestes estructures suposa la no execució de la correcta fecundació i per tant descarta aquests òvuls per seguir endavant en el procés.

Cultiu embrionari, l’EMBRYOSCOPE 

L’Embryoscope és un sistema de cultiu time-lapse que ens aporta imatges continues dels embrions. Des de l’any 2011, Embriogyn es suma a la revolució de la medicina de la reproducció amb l’aplicació d’aquesta tecnologia a tots els pacients del centre, fet que ens ha permès millorar les taxes de gestació al voltant d’un 15-20% .

Els òvuls fecundats, ara ja embrions, es mantenen en cultiu a l’incubador Embryoscope entre 3 i 6 dies abans de col·locar-los de nou en l’úter matern. Aquest cultiu embrionari permet el desenvolupament in vitro dels embrions i ens permet valorar continuament l’evolució de cadascun d’ells i disposar de l’informació necessària per triar els millors per ser transferits a l’úter matern.  Aquesta informació que ens aporta l’Embryoscope és compartida amb els nostres pacients permetent que cada un pugui veure els seus propis embrions, aportant així confiança i transparència a tot el procés que s’està realitzant en el laboratori de Fecundació in vitro, a més d’un grau més alt de coneixement i enteniment de l’evolució dels embrions.

TRANSFERÈNCIA EMBRIONÀRIA

El moment idoni de retornar els embrions a l’úter matern es decideix en cada cas particular. Depenent de molts  factors com són les característiques dels embrions, els antecedents mèdics i reproductius de la parella, l’embriòleg aconsella el moment més adequat de la transferència (normalment en el tercer o cinquè dia de desenvolupament embrionari).

La transferència és un procediment senzill i indolor, que normalment no requereix anestèsia. Amb l’ajuda d’un catèter molt fi es dipositen els embrions en el fons de l’úter. Aquest procés es controla per ecografia abdominal.

Actualment es transfereixen entre 1 o 2 embrions, en consens amb la parella i el consell mèdic que valora els antecedents individuals de cada cas amb la finalitat d’obtenir la major probabilitat de gestació minimitzant alhora el risc d’embaràs múltiple.

En alguna ocasió es pot desaconsellar la transferència dels embrions en fresc per diversos motius per la qual cosa es congelen tots els embrions obtinguts en aquell tractament per transferir-los més endavant en un procés de criotransferència.

VITRIFICACIÓ DELS EMBRIONS RESTANTS

Una vegada realitzada la transferència dels embrions seleccionats es realitza la congelació dels embrions restants de bona qualitat, per poder així preservar el seu potencial per a ser transferits més endavant.

La tècnica utilitzada per a la congelació dels embrions és la vitrificació que en dóna unes taxes de supervivència molt altes i unes probabilitats d’embaràs iguals que els embrions en fresc.

La congelació d’embrions esdevé aixó un molt bon sistema de preservació de fertilitat, encara que s’ha de ser molt estricte a congelar només aquells embrions que realment tinguin potencial fèrtil per donar expectatives reals als progenitors que més endavant vulguin fer ús dels seus embrions congelats.

TEST DE GESTACIÓ I ECOGRAFIA

Una vegada finalitzada la tècnica, descansaras uns minuts, et donarem les instruccions a seguir i marcarem una data per fer la prova d’embaràs amb la primera orina del matí aproximadament 14 dies després de l’extracció dels òvuls. Durant aquest període, recomanem fer vida completament normal, mantenint les rutines habituals i evitant només els esforços d’alta intensitat.  Et donarem també unes pautes per reduir l’estrés de l’espera i transformar-lo en actitud positiva i empoderadora per viure-ho de la forma més natural possible.

A les tres setmanes del resultat positiu es realitzarà una ecografia per comprovar la viabilitat de la gestació. Aquesta ecografia es realitza a la setmana 6-7 d’embaràs, on es pot veure el sac gestacional i la vesícula vitelina de l’embrió ja amb batec cardíac. A partir d’aquí aquesta gestació és com qualsevol altra i requereix el seguiment i controls normals d’un embaràs i junts podrem celebrar l’èxit!

82,3%

Dones < 35 anys

66,7%

Entre 35 i 38 anys

59,9%

Entre 39 i 42 anys

11,0%

Dones > 42 anys

QUE INCLOU EL TRACTAMENT?

 • Analítiques d’hormones durant el cicle
 • Visites mèdiques i controls de l’estimulació hormonal necessaris
 • Punció fol·licular i anestèsia
 • Processos en el laboratori de FIV
 • Processos en el laboratori d’andrologia
 • ICSI (Microinjecció espermática)/FIV
 • Cultiu embrionari amb tecnologia Embryoscope
 • Transferència embrionària
 • Prova d’embaràs B-HCG
 • Ecografia de comprobació de la gestació

 • Sistema Witness de seguretat i traçabilitat de mostres biològiques

PREU TRACTAMENT: 4590€

DEMANAR CITA

És ben senzill. Només ha de posar-se en contacte amb Embriogyn i sol•licitar cita amb els nostres especialistes en l’horari que més s’adequi. En el cas que no pogueu venir en persona a la clínica també es podran concertar visites via Skype.

  Franja horária en la que et podem trucar*

  Quin tractament t’interessa?

  *Camps obligatoris