ESTUDI DE LA
FERTILITAT MASCULINA

Tècniques de diagnòstic

QUÈ ÉS L’ESTUDI DE LA FERTILITAT MASCULINA?

L’estudi de la fertilitat masculina o andrològic pot ser clau en els tractaments de fertilitat i no s’ha de deixar de banda. Aconsellem fer un bon estudi de fertilitat masculí, ja que pot aportar informació molt útil en el diagnòstic i les possibles solucions. Segons els primers resultats obtinguts i l’historial previ de la parella, pot aconsellar-se realitzar estudis i proves andrològiques més específiques, de funcionalitat i/o genètiques. Fins i tot, en alguns casos es requerirà la visita a l’especialista de l’aparell reproductor masculí, l’andròleg.

PROVES QUE PODEN REALITZAR-SE
SEGONS LES NECESSITATS EN CADA CAS

SEMINOGRAMA

Consisteix en l’estudi de la mostra de semen. El semen és una secreció formada per plasma seminal, procedent de les vesícules seminals i de la pròstata, i pels espermatozoides (cèl·lules reproductores masculines produïdes en els testicles). El seminograma valora alguns aspectes macroscòpics de l’ejaculat com el volum, liqüefacció, viscositat, PH, aglutinació, etc, però el seu màxim interès està en l’estudi microscòpic.

Els paràmetres microscòpics i alhora més rellevants per a l’estudi espermàtic són:

 • La concentració d’espermatozoides: quantitat d’espermatozoides de la mostra
 • La mobilitat espermàtica: valoració de la capacitat natatòria dels espermatozoides. Segons com es mouen es classifiquen en diferents graus:
  • Espermatozoides progressius ràpids (grau “a” ó +++)
  • Espermatozoides progressius lents (grau “b” ó ++)
  • Espermatozoides no progressius (grau “c” o +)
  • Espermatozoides immòbils (grau “d” )
 • La morfologia espermàtica: s’analitzen els espermatozoides segons la forma i mida del cap, peça mitja i cua.

El coneixement d’aquests paràmetres bàsics ens ajudarà a comprendre el potencial fèrtil de l’home però cal saber que existeix una gran variabilitat biològica en la producció espermàtica, inclús dins un mateix pacient. Per això, és important que la interpretació dels resultats sigui realitzada per un especialista, ja que el diagnòstic obtingut no garanteix la fertilitat. Normalment per a realitzar un estudi complet i validat, s’aconsella valorar 2 mostres d’un mateix individu amb una diferència de 2-3 setmanes per conèixer la situació seminal d’una manera més representativa d’aquesta persona.

TEST DE RECUPERACIÓ D’ESPERMATOZOIDES MÒBILS (TEST REM)

Consisteix en eliminar el plasma seminal, els espermatozoides amb nul·la o poca mobilitat, i aquells que presentin males morfologies i, d’altra banda, recuperar i concentrar la població d’espermatozoides amb bona mobilitat i morfologia.

Aquesta prova permet valorar l’eficiència de la recuperació dels espermatozoides de bona qualitat d’un ejaculat i per tant, arribar a determinar el tractament de reproducció assistida més adequat en funció del nombre d’espermatozoides recuperats.

Si el nombre d’espermatozoides progressius recuperats en total és superior a 5 milions, serà possible la realització d’una Inseminació Artificial amb tota la seva efectivitat, sempre que aquesta tècnica terapèutica estigui indicada. Si el nombre d’espermatozoides recuperat és inferior a 5 milions, el tractament indicat seria una Fecundació in vitro.

CONTROL FIV

En el Control FIV es realitza el mateix procediment que en un Test REM i, a més, la mostra tractada obtinguda s’analitza en les 24 hores posteriors per valorar la supervivència dels espermatozoides i comprovar que no existeixi contaminació bacteriana. En el cas que s’observi contaminació bacteriana, es realitzarà un cultiu seminal en una nova mostra  i un antibiograma per determinar si cal indicar l’administració d’un antibiòtic específic de llarga durada (10-21 dies) abans de realitzar cap tipus de tractament.

FISH – ESTUDI GENÈTIC DELS ESPERMATOZOIDES

El FISH (Hibridació In situ Fluorescent) és una tècnica citogenètica que permet quantificar el nombre de cromosomes d’un espermatozoide marcant-los amb una sonda fluorescent. Els espermatozoides per ser genèticament normals han de tenir 23 cromosomes, és a dir una sola copia de cada cromosoma (les cèl·lules no reproductores del cos humà tenen 46 cromosomes). L’objectiu de conèixer si els espermatozoides contenen el nombre de cromosomes correcte és determinar si el procés pel qual es formen els espermatozoides, la meiosi, és correcte i per tant es tracta d’espermatozoides que poden aportar la informació genètica correcta a l’embrió que generin. És conegut que alteracions amb el nombre de cromosomes en els espermatozoides pot causar esterilitat i infertilitat.

Habitualment, aquest estudi inclou l’anàlisi de 5 cromosomes (13, 18, 21, X i Y) que són els que presenten més freqüentment alteracions.

Indicacions:

 • Alteracions moderades i/o severes del semen
 • Home amb cariotip alterat
 • Avortaments de repetició
 • Esterilitat d’origen desconegut
 • Fallides de FIV

Interpretació dels resultats:

Quan a un home se li diagnostica un FISH alterat, significa que presenta un percentatge d’espermatozoides amb una quantitat de cromosomes anormal (ja sigui amb cromosomes de més o de menys) en comparació a una població fèrtil control. Això, a la vegada, comporta que aquests espermatozoides generin amb més freqüència embrions amb alteracions cromosòmiques que tenen una baixa probabilitat d’implantar i d’altra banda, una alta probabilitat d’avortament. En aquests casos, es recomana realitzar un Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP)  associat a una Fecundació in vitro per seleccionar per a la transferència a l’úter matern només aquells embrions que siguin cromosòmicament normals.

MACS i FERTILE Tècniques de selecció espermatozoides

ESTUDI DE LA FRAGMENTACIÓ D’ADN EN ESPERMATOZOIDES

Perquè un espermatozoide tingui un bon potencial fèrtil, ha de contenir un material genètic íntegre i estable en el moment de la fecundació, del contrari genera embrions de baixa qualitat que embarassen menys i donen lloc a avortaments amb més freqüència.

Vàries són les causes que produeixen la fragmentació d’ADN dels espermatozoides: increment de la temperatura testicular (ús de roba ajustada, febre o varicocele); presència de molècules oxidants en el semen; alteracions metabòliques (en casos de sobrepès o diabetis); ús de determinats medicaments, edat avançada (majors de 45 anys), hàbits tòxics (tabac, alcohol…).

Com més gran sigui l’índex de fragmentació de l’ADN espermàtic, menor serà la capacitat fecundant d’aquest individu.

0-15% Fragmentació – Valors dins la normalitat                
15%-30% Fragmentació
-Fragmentació augmentada
+30% Fragmentació – Capacitat de fecundació compromesa

La mesura de la fragmentació de l’ADN aporta informació molt valuosa als clínics per indicar tractaments amb antioxidants o l’aplicació terapèutica de MACS o FERTILE  per a la selecció dels espermatozoides no fragmentats d’una mostra espermàtica en el mateix tractament de Fecundació in vitro.

DEMANAR CITA

És ben senzill. Només ha de posar-se en contacte amb Embriogyn i sol•licitar cita amb els nostres especialistes en l’horari que més s’adequi. En el cas que no pogueu venir en persona a la clínica també es podran concertar visites via Skype.

  Franja horária en la que et podem trucar*

  Quin tractament t’interessa?

  *Camps obligatoris