ESTUDI DE LA 
FERTILITAT FEMENINA

Tècniques de diagnòstic

QUÈ ÉS ESTUDI DE LA FERTILITAT FEMENINA?

L’estudi de la fertilitat femenina té com a objectiu obtenir un diagnòstic clar de les causes de la infertilitat, així com conèixer l’edat biològica i corroborar el bon funcionament de tot l ’aparell reproductor femení, per escollir el millor tractament cap a l’embaràs.

Per conèixer l’edat biològica dels ovaris és necessari entendre el concepte de reserva ovàrica, és a dir, la disponibilitat d’òvuls de bona qualitat que una dona té en aquest moment reproductiu en concret.

Les determinacions hormonals de primera fase (FSH, LH, Estradiol i Prolactina) realitzades entre el tercer i cinquè dia del cicle, i/o la determinació de l’hormona específica antimülleriana (AMH) així com el recompte de fol·licles antrals mitjançant una ecografia vaginal dins els primers 7 dies post regla;  ens ajudaran a conèixer aquesta reserva ovàrica i amb això determinar un dels factors que millor indiquen el pronòstic del tractament a realitzar.

L’objectiu de l’estudi integral de la fertilitat
és obtenir un diagnòstic clar davant un problema de fertilitat.

QUAN ES REALITZA UN ESTUDI DE FERTILITAT FEMENINA?

 • En parelles menors de 35 anys si porten més d’un any buscant l’embaràs o sis mesos en parelles majors de 35 anys.
 • Si algun dels dos membres de la parella té antecedents mèdics d’infertilitat.
 • Si algun dels dos membres de la parella té una malaltia hereditària.
 • Si la parella ha tingut avortaments previs.
 • En parelles que han realitzat cicles de reproducció assistida previs sense èxit.

PROVES QUE PODEN REALITZAR-SE
SEGONS LES NECESSITATS EN CADA CAS

ESTUDI DE RECEPTIVITAT ENDOMETRIAL (ERA)

L’endometri és el teixit que recobreix l’interior de l’úter i el que acollirà l’embrió per a la implantació. Es prepara cada més per rebre l’embrió, però si la implantació no es produeix, aquest teixit es descama donant lloc a la menstruació.

Perquè la implantació es produeixi amb èxit és important que l’embrió trobi un endometri receptiu. La finestra d’implantació és aquest període en el qual l’endometri és receptiu a la implantació embrionària.

L’Estudi de Receptivitat endometrial (ERA) permet detectar la finestra d’implantació i personalitzar la transferència embrionària en el moment més adequat per a cada pacient.

Per fer l’estudi, només cal una mostra de teixit endometrial que pot ser obtinguda fàcilment a la consulta ginecològica i s’analitzarà l’expressió gènica dels gens .

Si el resultat és receptiu, significa que la finestra d’implantació està situada en el període en que es va realitzar la biòpsia endometrial, sent idònia la transferència embrionària en aquest període. En cas de no ser-ho, la finestra d’implantació estarà desplaçada, endavant o endarrere i caldrà estimar el període d’implantació més adequat per fer la transferència.

També existeixen dues  variants més de l’estudi ERA que analitzen la qualitat endometrial:

 • EMMA: Estudia la composició microbacteriana de l’endometri indicant si hi a una flora ideal en aquest òrgan o per contra cal administrar probiòtics per repoblar els bacteris “bons” que permeten una correcta implantació
 • ALICE: Detecta si hi han bacteris patògenes que causin endometritis (inflamació de l’endometri) i recomana el tractament més adequat per pal·liar aquesta solució i permetre la desinflamació de l’endometri per pot ser causa d’una no implantació o inclús avortaments.

ESTUDI DE RECEPTORS DE LA FSH

El Test de receptors de la FSH és una prova senzilla, que amb una simple mostra de saliva ens permet conèixer quins receptors de la hormona FSH te cada pacient, i determinar així, quin tipus de tractament hormonal podem administrar per obtenir una millor resposta, fent que incrementa així l’eficiència del tractament de fertilitat.

Aquest estudi analitza les variants genètiques implicades en la resposta ovàrica. Concretament analitza la variant localitzada en el gen del receptor de la FSH, del receptor d’andrògens i dels gens ESR1 (SNP i STRs) i AMHR2. La informació que s’obté d’aquest estudi, permet precisar com respondrà una pacient a un tractament, facilitant el disseny de la pauta de medicació i optimitzant així, la dosi i tipus de fàrmac a utilitzar

THROMBO INCODE

La trombofília és la predisposició a desenvolupar coàguls sanguinis. Les dones amb trombofília, poden crear microcoàguls placentaris durant l’embaràs disminuint el reg sanguini que arriba al fetus i arribar a provocant un avortament.

A més, la trombofília també augmenta el risc de trombosi (formació de coàguls en les venes) durant l’embaràs, donant lloc a diverses complicacions en la salut de la dona.

El test Thrombo inCode Salud Reproductiva és una prova genètica que analitza 12 variants genètiques relacionades amb els avortaments de repetició i la trombosi en l’embaràs.

Amb una simple mostra de saliva o de sang, podrem obtenir una informació més completa de la trombofília per orientar el teu tractament i disminuir el risc de patir un nou avortament.

ECOGRAFIA 3D

L’estudi de la cavitat uterina en 3D durant la segona fase del cicle permet una millor valoració de la seva morfologia respecte les ecografies convencionals en 2D.

El desenvolupament de l’ecografia 3D permet que en ecografia transvaginal es pugui identificar diferents malformacions uterines (úter bicorne, septes, úters en T), que sovint no poden ser detectats en una ecografia convencional i explicar fallades d’implantació o inclús avortaments previs.

El fet de realitzar un estudi exhaustiu de la cavitat uterina en 3D per part dels nostres ginecòlegs especialistes, permet un correcte diagnòstic i una millora en el seu pronòstic reproductiu ja que la cavitat uterina tingui la morfologia que ha de tenir és també un factor clau per a que es produeixi un embaràs a terme.

A Embriogyn realitzem un estudi ecogràfic en 3D de la cavitat uterina a totes les pacients de fertilitat, per abordar des d’un inici les possibles afectacions que es puguin detectar formant part de l’estudi de fertilitat bàsic de les pacients.

HISTEROSALPINGOGRAFIA

Permet conèixer el contorn intern de l’úter i la permeabilitat de les trompes de Fal·lopi.

Consisteix en la introducció, a través del coll de l’úter, d’un líquid de contrast que omplirà inicialment la cavitat uterina i posteriorment les trompes de Fal·lopi, mentre es realitzen radiografies seriades per valorar el pas d’aquest contrast per tot el sistema.

És important recalcar que es tracta d’una prova dinàmica, on les apreciacions del radiòleg respecte de la facilitat de pas han de tenir-se en compte.

La histrosalpingografia és una de les proves que és imprescindible realitzar per poder fer una inseminació artificial.

HISTEROSCÒPIA

Permet la visualització directa, mitjançant una lent d’una càmera molt petita, de l’interior de la cavitat uterina.

Està especialment indicada en casos d’infertilitat (avortaments de repetició) o en casos en què per ecografia o clínica sospitem d’alguna patologia intracavitaria (pòlips, miomes…).

Existeix una modalitat diagnòstica i una altra quirúrgica per poder realitzar petites intervencions, com l’extirpació d’un pòlip o la resectoscopia d’un mur vaginal, etc. En la seva modalitat diagnòstica, no requereix anestèsia i es realitza de forma ambulatòria.

Embriogyn disposa d’una Unitat d’Histerosopia especialitzada amb tot l’equipament necessari per realitzar qualsevol d’aquestes intervencions.

LAPAROSCÒPIA DIAGNÒSTICA

És la tècnica quirúrgica que permet la visualització directa de la superfície dels òrgans (úter, ovaris, trompes de Fal·lopi i cavitat pèlvica).

Aquesta visualització s’aconsegueix distenent l’abdomen amb la introducció d’un gas (CO2) i creant un espai d’exploració òptim.

Es requereix anestèsia general que acompanya d’un ingrés hospitalari de curta estada.

DEMANAR CITA

És ben senzill. Només ha de posar-se en contacte amb Embriogyn i sol•licitar cita amb els nostres especialistes en l’horari que més s’adequi. En el cas que no pogueu venir en persona a la clínica també es podran concertar visites via Skype.

  Franja horária en la que et podem trucar*

  Quin tractament t’interessa?

  *Camps obligatoris