“El rellotge biològic no para: Esperar o planificar la maternitat?

La reserva ovàrica i qualitat seminal en la planificació familiar”

És cert que cada cop més parelles decideixen tenir fills més tard? Per què creus que això està passant?

R: Sí, és cert. L’edat mitjana per tenir el primer fill ha augmentat considerablement en els darrers anys. Això és degut a una varietat de factors, com l’elecció d’una carrera professional, la recerca de l’estabilitat financera i l’elecció d’una parella adequada.

P: Com afecta l’edat a la fertilitat d’una dona?

R: A mesura que les dones envelleixen, la fertilitat disminueix a causa de la disminució de la reserva ovàrica. La reserva ovàrica es refereix al nombre i la qualitat dels òvuls que una dona té. A partir dels 35 anys, la quantitat i la qualitat dels òvuls disminueixen, cosa que pot dificultar la concepció i augmentar el risc de complicacions durant l’embaràs. Als 38 anys, la possibilitat de quedar-se embarassada de manera natural disminueix significativament i es situa entre el 10% i el 15%, als 40 anys disminueix entre el 5% i el 10% i als 42 anys ja és inferior al 5%. 

Creiem que són unes dades de les quals la població no n’és conscient en el seu dia a dia i és per això que posem èmfasi en una bona planificació familiar i de la maternitat. És molt important pero que aquestes dades les tinguin presents tant dones com homes per a poder valorar les decisions vitals, individuals i de parella, que afecten a la capacitat de tenir fills. 

P: I com afecta la qualitat seminal als homes?

R: La qualitat seminal es refereix a la quantitat, motilitat i morfologia dels espermatozoides. A mesura que els homes envelleixen, la qualitat seminal també pot disminuir, afectant a la capacitat dels espermatozoides per fecundar un òvul i augmentar el risc d’avortaments espontanis i complicacions durant l’embaràs. Aquesta afectació és veu d’una manera més evident a partir dels 50 anys d’un home. 

P: Quina és la importància de conèixer la nostra fertilitat per poder planificar la maternitat?

R: Hem de ser conscients que més enllà dels nostres plans, la biologia fa el seu curs, per tant, conèixer quina és el nostre estat fèrtil en determinats moments de la nostra vida, ens pot ajudar a prioritar unes decisions vers les altres. Amb una informació real i veraç de les nostres probabilitats d’aconseguir un embaràs podrem ser més conscients de les decisions que prendrem i així, a la llarga ens evitarem sorpreses o problemes futurs. Per tant, es recomanble fer-se un seminograma o una ecografia i determinació hormonals si tenim 30 anys i no preveiem buscar embaràs en els propers 3-4 anys. Avui dia,és ranoable i senzill buscar un consell reproductiu i si és pot de forma precoç, millor.

P: Quines recomanacions donaria a una persona o parella que no aconsegueix l’embaràs?

R:Si no hi ha cap patologia de base o familiar que faci pensar que podem tenir un problema reproductiu, fins als 37 anys de la dona ens podem esperar fins a 1 any a que es produeixi la gestació com a marge raonable, i en dones de més edat serien uns 6 mesos els recomanats per intentar-ho a casa.  Un cop hem identificat que ens trobem davant aquesta situació i l’embaràs no arriba o hem patit més d’1 avortament,  han de saber que avui dia existeixen múltiples solucions que ens poden ajudar a aconseguir-ho. És important normalitzar-ho i buscar ajuda especialitzada. 

P: Què trobaran en un Centre de Fertilitat els qui es trobin en aquesta situació?

R:Han de trobar persones altament formades i especialitzades en identificar els motius pels quals no s’aconsegueix l’embaràs i sobretot entrenats a acompanyar-nos per una situació complexa que requereix de molta empatia i comprensió. Un cop tenim el diagnòstic, l’aplicació de cada tractament o tècnica de forma guiada, pautada i molt personalitzada  és molt possible que ens acosti a aconseguir el desig de ser pares. 

COMPARTEIX LA NOTICIA